אדם עולם- גליון מס' 45 – מדע

ינואר-פברואר 2017

מה בגליון:

מהם הכוחות הרוחיים שיצרו את התופעות הפיזיות הנתפסות בחושים האנושיים שלנו ועדיין פועלים עליהם, ומהם יחסי הגומלין בין הרוח והחומר. זוהי מהותה של האנתרופוסופיה: מחקר רוחי הפועל — בד בבד ולצד המחקר החומרי — להבין את העולם במורכבותו.

35.00 כולל מע"מ

במלאי

1
העגלה שלך