אדם עולם- גליון מס' 54 – ישראל

בימים אלה מציינת מדינת ישראל 70 שנים להקמתה. המחקר הביוגרפי רואה בהשלמה של עשרה שבעונים אצל האדם סיום של מעגל חיים שלם. לאחריו – הישות האנושית חופשיה לבחור את דרכה בעולם. בארגונים גדולים, מדינות למשל, סיומם של עשרה שבעונים עשוי לסמן סופו של עידן. לאחר רגע זה אין בהם כמעט דבר מן הכוחות ומן המאפיינים שהיוו את זהותם בתחילת אותו סבב חיים. אם חפצי חיים הם – עליהם להתמיר את עצמם, ולמעשה להמציא את עצמם מחדש. אם נשליך התבוננות זו עלינו, נראה לישראל "התרוקן המצבר" שהביא להקמתה, ועליה למצוא לעצמה מקורות התנעה חדשים.

בגיליון "ישראל" אנחנו שואלים מהי, אם כן, אותה תמורה שצריכה ישראל לעבור כדי להיות בעלת חדוות חיים וחדוות יצירה גם בגלגולה הבא? אילו כוחות תרבותיים נדרשים לה לשם כך? ומעבר לזה, מהי שליחותה של האנתרופוסופיה, שמתבססת בישראל בעשורים האחרונים, ביצירת אותה ישראליות מתהווה?

בגיליון:

* חלוצים של המאה ה-21: שיחות עם 6 יזמים חינוכיים-חברתיים
* האם חינוך ולדורף משפיע על החינוך בישראל? מאמר מאת ד"ר גלעד גולדשמידט
* קהילת מגדלור – מהו סוד הקסם של הקהילה האנתרופוסופית בקריית טבעון?
* עכשיו זה זמן הישראליות – אורי בן דוד נותן חזון לישראל לשנים הבאות
* גלעד אלון על השורשים הרוחניים של הציונות
* ד"ר מוטי לוי על מצב הרפואה והתרפיות האנתרופוסופיות בבתי ספר מאז ההסכם עם משרד החינוך
* לירון ישראלי על חזון לחקלאות בישראל
* ועוד הרבה דברים טובים מטובי הכותבים של אדם עולם.

 35.00 כולל מע"מ

במלאי

1
העגלה שלך