אדם עולם- מדע הרוח 5 (2021)

מה בכרך החמישי של מדע הרוח?

אנתרופוסופיה וגזענות — מסמך עמדה של הגתאנום מעמיק מתוך התבוננות עצמית בהאשמות החוזרות והנשנות של האנתרופוסופיה ושל שטיינר בגזענות ובודק את אמינותן.
מבוא ותרגום מגרמנית: אודי לוי.
סקר בוגרי חינוך ולדורף — ראשון מסוגו בישראל, אותו ערך ד״ר גלעד גולדשמידט ובו משתתפים 301 בוגרות ובוגרי חינוך ולדורף בישראל. הסקר מנתח את הנטיות המקצועיות, האישיות והחברתיות של בוגרי חינוך ולדורף בישראל, וקושר אותן לתקופת לימודיהם בחינוך ולדורף.
הרוביקון כתופעה התפתחותית בתקופת הילדות האמצעית – מחקר מקיף שמציב את הרוביקון ביחס לתאוריות דומות בתחום
הפסיכולוגיה ההתפתחותית, ומדגיש את מקומו במשנתו החינוכית של שטיינר ובתרומתו להבנת נפש הילד.
תרגום מאנגלית: תומר רוזן גרייס.

לוט בערפל — כיצד משפיע עיצוב הזיכרון הקולקטיבי על אופי החברה בישראל? עבודת הגמר של אופיר רפפורט מתיכון הרדוף, מעלה שאלות מכריעות בחשיבותן לגבי העיצוב הממלכתי של זיכרון שואה ושכול בחברה הישראלית.

 60.00 כולל מע"מ

במלאי

1
העגלה שלך