אדם עולם- גליון מס' 36- קארמה חלק ב'

גליון יולי-אוגוסט 2015

מה בגליון:

״…שם, בהווייה רוחית טהורה, בין מוות לחיים חדשים, בוחר האדם, מתוך התנסות באחדות יישותו עם העולם, את הצורה שבה ישרתו תוצאות מעשיו מחיים קודמים את המשך התפתחותו והתפתחות העולם. כך, מה שנחווה בעבור הנפש על האדמה כמכת גורל, יחווה בעבור הרוח כהתנסות הכרחית להמשך התפתחותה. זוהי המשמעות העמוקה
של מקור דחפי הגורל בהוויית ההתמרה.״ [מתוך מאמרו של יפתח בן אהרון: הגורל החופשי]

35.00 כולל מע"מ

במלאי

הנחת כמות
1-4 5-9 10+
35.00 20.00 15.00
העגלה שלך