מיכאל

שער גליון מיכאל

גליון 37 | ספטמבר - אוקטובר 2015

״תרבות טכנולוגית זו תובעת מהאדם בהירות ודיוק, אך גם מציבה בפניו אתגר.
נפש התודעה, בעלת האופי הסתוי־מיכאלי, מאירה באור ההכרה האינסופי לתוך עולם לוע הדרקון, החומרי, הסופי, החשוך.
בתרבות נפש התודעה, יכול האדם להתעורר למהות הרוחית של הוויתו; המפגש עם החומר, עם האלמנט הזר, מאפשר  התעוררות לעצמיותנו דרך ההתנגדות שמציב לנו החומר״ (מתוך מאמרו של אורי כהן, מי כאל?)

רשימת כתבות

החופש מ"אנתרופוסופיה"

האם מדע־ הרוח רלוונטי לשיח החברתי המתנהל כיום? האם אקטיביסטים הם למעשה תלמידים לא־מודעים של המלאך מיכאל? שיחה עם ארבעה יזמים, המנסים להציג בפני העולם את רעיונותיו של שטיינר — בשפה חדשה מאת: נועם שרון לקריאת הכתבה>>> קרא עוד »

דבר העורך – גליון מיכאל

מיכאל הוא המלאך של הסתיו; התקופה המיכאלית היא תקופתנו; האנתרופוסופיה עצמה היא פרי רוח זו, שלפי שטיינר,  מבקשת להנחיל לאנושות מחשבה חיה, רוחנית ומוסרית ולהנחות אותה לייעודה. גיליון זה מנסה לבחון מהי, אפוא, מיכאליוּת. חלק מהמאמרים חוקרים מושגים מיכאליים בעולם הפנימי, וחלקם עוסקים בהתבטאויות מיכאליות בעולם המעשה. הכתבה הפותחת את הגיליון נפתחת בשאלה שהעסיקה את שטיינר לקראת מותו, והיא, מדוע לא מצטרפים יותר אנשים לאנתרופוסופיה, ... קרא עוד »

העגלה שלך