עבודה פנימית

שער גליון עבודה פנימית

גליון 50 | ספטמבר - אוקטובר 2017

אנו עומדים בתחילתה של שנה. וזו, כקודמתה, מבקשת מאתנו שני סוגי פעילות מנוגדים לכאורה. מצד אחד, מפגש עם אנשים: קולגות לעבודה, תלמידים, מטופלים ושותפים לדרך. ומצד שני, עבודה פנימית שמהותה היא לפגוש נכון הן את עצמנו והן את האחרים. בגליון זה של אדם עולם כלים והשראה לעבודה פנימית

רשימת כתבות

העגלה שלך