אדמה

שער גליון אדמה

גליון 57 | ספטמבר-אוקטובר 2018

גיליון זה מוקדש לקשר הבראשיתי והמופלא בין אדם לאדמה.
האדמה הפורייה מהווה רק עשירית מפני כדור הארץ, וגם היא הולכת ונשחקת בהדרגה ובעקביות. הסיבות לכך היא שאנו תופסים אותה כצבר מינרלים מת אותו אפשר לנצל ללא הפרעה. המפתח לשינוי הוא בתפיסתנו את האדמה כישות חיה ונושמת.

רשימת כתבות