תזונה ותודעה

שער גליון תזונה ותודעה

גליון 63 | ספטמבר-אוקטובר 2019

גיליון תזונה ותודעה חוקר ומעמיק לתוך הקשר שבין המזון שאנו אוכלים ומצבנו הנפשי רוחני. הגיליון עונה על השאלה מהי הזנה ומהי תזונה בריאה מנקודת המבט האנתרופוסופית.

רשימת כתבות

העגלה שלך