תקנון ותנאי שימוש באתר

האתר הוקם ומופעל ע"י קבוצת אדם עולם בע"מ ח.פ. 515171478 במטרה לספק לקהל לקוחותינו אמצעי נוח לרכישת מנוי ולקבלת מידע על פעילות הוצאת אדם עולם, מידע למנויים הכולל גישה למהדורה הדיגיטלית ומידע כללי המוגש כתועלת לציבור בתחומי תוכן העיתון וקהל היעד שלו. האתר מיועד לקהל הרחב ולקהל המנויים של העיתון.

השימוש באתר

קנין רוחני וזכויות יוצרים

האתר הינו בבעלות בלעדית והוא נכס רוחני של  קבוצת אדם עולם בע"מ, אין ולא יהיו לאיש זכויות או תביעות כספיות או רוחניות כלשהן באתר בהווה או בעתיד, ללא חוזה כתוב וחתום ע"י קבוצת אדם עולם בע"מ. משתמש אינו רשאי להעביר, להפיץ ו/או לשכפל כל מידע או תמונה אשר מוגנים בזכויות קבוצת אדם עולם בע"מ ללא אישור ברור בכתב.

רכישת מוצרים

לצורך ביצוע הזמנה יידרש המשתמש למסור פרטים שונים, כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מלאה, לרבות שם הרחוב, מס' הבית, מס' הדירה, ישוב ומיקוד, מס' טלפון לצורך יצירת קשר, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס אשראי שברשות המשתמש. הפרטים שחובה למסור, יסומנו במפורש בשדות המתאימים לכך. המשתמש לא יוכל לבצע הזמנה מבלי למלא את שדות החובה. הזמנת המוצרים תתבצע באמצעות כרטיס אשראי. העסקה מותנית באישור חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתמש. עם תום ביצוע ההזמנה יופנה הרוכש לדף אינטרנט ובו הודעה על כך שההזמנה בוצעה בהצלחה. חשבונית מס/ קבלה תישלח לרוכש לכתובת הדוא"ל אשר מסר בהזמנה.

רכישת מנוי חדש

ניתן לרכוש מנוי באמצעות האתר. המשתמש יבחר את מסלול המנוי המתאים לו ויידרש למסור פרטים שונים, כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מלאה, לרבות שם הרחוב, מס' הבית, מס' הדירה, ישוב ומיקוד, מס' טלפון לצורך יצירת קשר, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס אשראי שברשות המשתמש. הפרטים שחובה למסור, יסומנו במפורש בשדות המתאימים לכך. המשתמש לא יוכל לבצע את הרכישה מבלי למלא את שדות החובה. רכישת המנוי תתבצע באמצעות כרטיס אשראי. העסקה מותנית באישור חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתמש. עם תום ביצוע ההזמנה יופנה הרוכש לדף אינטרנט ובו הודעה על כך שההזמנה בוצעה בהצלחה. חשבונית מס/ קבלה תישלח לרוכש לכתובת הדוא"ל אשר מסר בהזמנה.

אי קבלת אישור ההזמנה לדוא"ל

לאחר ביצוע התשלום עבור הזמנה כלשהי, נשלח אישור אוטומטי לתיבת הדואר האלקטרוני שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה. במידה והאישור לא התקבל בתיבת הדואר הנכנס, יש לבדוק בתיקיית דואר זבל(SPAM) , בשירות ג'ימייל: בתיקיית קידומי מכירות (promotions) או עדכונים (updates), או בתיקיות דומות. במידה והאישור בכל זאת לא נמצא, יתכן שהייתה טעות בהזנת כתובת הדוא"ל בעת ביצוע ההזמנה. במקרה זה נתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בטלפון 077-5712690, במייל: [email protected], או באמצעות טופס "צור קשר" המופיע בתחתית כל עמוד ובתפריט הראשי.

אספקה ומשלוח המוצר

קבוצת אדם עולם בע"מ תדאג לספק את המוצר שנרכש לכתובת שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה. האחריות הבלעדית על המילוי התקין והמלא של הכתובת למשלוח, תחול על המשתמש.
המוצר יישלח באמצעות דואר ישראל, או באמצעות כל חברת דיוור או שליחויות אחרת שתקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת אדם עולם בע"מ ויגיע ליעדו בהתאם למועדי ההפצה המקובלים בכל חודש (עבור ירחונים, עד ה-20 לכל חודש, להלן: "תאריך מאוחר להפצת הירחון"). החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם למוצר ו/או למשתמש כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של חברת הדיוור/שליחויות.

בכל מקרה שבו בעל המנוי לא קיבל גיליון אדם עולם במועד, או שקיבל אותו פגום, ידאג להודיע למוקד שרות הלקוחות של החברה והחברה תשלח גיליון חלופי שנית. לא עשה כן במהלך החודש הקלנדרי שבו הופץ העיתון- יהווה הדבר אישור לקבלת הגיליון.
אספקת המוצר תתבצע רק לאחר שהתשלום עבור אותו המוצר בוצע במלואו באמצעות כרטיס האשראי.

 דמי משלוח בארץ ובחו"ל

דמי המשלוח הכלולים במחיר התמורה אינם כוללים משלוח מחוץ לגבולות מדינת ישראל ו/או באזורים מוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אלא אם, נכתב במפורש שהמוצר מיועד למדינות חוץ לארץ ועל פי מחירון תואם באתר. קבוצת אדם עולם בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות, עפ"י שיקול דעתה, מפעם לפעם, את האזורים שבהם היא מספקת את מוצריה מבלי להודיע על כך מראש.
קבוצת אדם עולם בע"מ לא תהיה אחראית לדחייה ו/או עיכוב ו/או אי אספקה הנובעים מכוח עליון או מגורמים אחרים אשר אינם בשליטתה, לרבות שביתות, השבתות, פגעי מזג אוויר וכדומה.

מדיניות החזרים/ ביטול עסקה

ביטול, רכישה והחזרת מוצרים שנרכשו באתר יעשה בהתאם להוראות חוק הצרכן התשע"א- 2010 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן: "החוק"). בהתייחס לקבוצת המוצרים הרלוונטית לאלו הנמכרים באתר, תתאפשר לקונה ביטול הקניה מחמת *פגם במוצר  *אי התאמה (למוצרים שערכם עולה על 50₪) *אי אספקה במועד (למעט ירחונים).

פרק הזמן לביטול – בתוך 14 ימים מיום שהצרכן קיבל את הטובין. פתיחת האריזה המקורית כשלעצמה אינה נחשבת שימוש או פגימה בטובין, אלא אם כן יוכח אחרת. קבוצת אדם עולם בע"מ  תבטל את העסקה בתוך 14 יום מהודעת הביטול, יושבו למשתמש כל מחיר התמורה בגין המוצר ללא דמי ביטול. זאת בכפוף לקבלת המוצר חזרה במשרדי קבוצת אדם עולם בע"מ (אלא אם הוסכם אחרת בכתב).

שימו לב! במקרה של רכישת ירחון בודד, תתאפשר ביטול העסקה כל עוד הירחון לא נשלח לבית הלקוח. במקרה של עשיית מינוי לירחון, תתאפשר ביטול העסקה בקיזוז דמי ביטול כפי המפורט בפרטי המוצר עצמו.

הודעת ביטול- משתמש רשאי להודיע על בקשתו לבטל את העסקה למייל [email protected] ו או בטלפון 077-5712690 (להלן: "הודעת ביטול"), בתוך 14 (ארבע עשר) יום מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם. בעסקה מתמשכת, כהגדרתה בחוק, יחל מנין 14 הימים בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו. לתשומת לבכם: פניות במייל יהיו בעלות תוקף רק לאחר שהתקבל בגינן אישור קבלתן.

זיכוי המשתמש ייעשה באותם תנאים שבהם נעשה החיוב בגין המוצר, באמצעות כרטיס האשראי, בכפוף לתנאים לעיל.

מדיניות ותנאי שימוש

אנא קרא בעיון את כל התנאים.
השימוש באתר אינטרנט זה (להלן – "האתר"), כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. השימוש באתר מעיד על הסכמת הלקוח באתר (להלן "המשתמש" או "הלקוח") לאמור בתנאי השימוש.  קבוצת אדם עולם בע"מ רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, מבלי למסור על כך הודעה מוקדמת מראש, ותחילת תוקפם של השינויים תהא עם פרסומם. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומופנים אל נשים ואל גברים כאחד.

האתר שומר על את הפרטיות של הגולשים, המבקרים בו. כל הפרטים יישמרו בצורה חסויה ולא יועברו למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין או עפ"י התקנון ללא אישור המשתמש ולא יעשה בהם כל שימוש למעט השימושים המפורטים להלן.

מאגר המידע ואבטחת המידע

על פי חוק, לא חלה על המשתמש החובה למסור מידע או נתונים אודות עצמו. אולם, המשתמש לא יוכל לבצע הזמנות או להירשם לדיוורים באמצעות האתר, מבלי למסור מידע זה. המידע והנתונים שימסור המשתמש לאתר בעת ביצוע רכישה דרך האתר, כאמור, יישמרו במאגר המידע של  קבוצת אדם עולם בע"מ. החברה תנקוט בכל אמצעי האבטחה הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמש. האתר עומד בתקן PCI DSS ופועלות במסגרתו מערכות לאבטחת מידע ולשמירת פרטיו של המשתמש. המערכות מצמצמות את הסיכון הנשקף למידע המועבר על-ידי המשתמש באמצעות מערכת האינטרנט. יחד עם זאת האתר אינו יכול להבטיח אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות. לפיכך האתר לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של שימוש במידע ותמונות שנמסרו על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, משימוש בלתי הוגן של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת האתר.

שימוש במידע

השימוש במידע או בנתונים שימסור המשתמש, כאמור לעיל, ייעשה על פי תנאי מדיניות אבטחת המידע, על פי הוראות הדין, ולמטרות שלהלן: ביצוע הזמנות ורכישת מנויים ו/או מוצרים של קבוצת אדם עולם בע"מ; יצירת קשר עם המשתמש בקשר להזמנה שביצע; משלוח מידע ופרסומים בנוגע לפעילות קבוצת אדם עולם לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש. המשתמש רשאי להודיע לחברה בכל עת, כי הוא אינו מעוניין בקבלת מידע ותכנים אלו.

קבוצת אדם עולם בע"מ מתחייבת להימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיו של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם ניתנה הרשאה לכך על ידי המשתמש או שהדבר נדרש לצורך בקשה שהעלה המשתמש או במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר או ביצע באמצעות האתר פעולות הנראות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות מעין אלה או במקרה שקבוצת אדם עולם בע"מ תקבל צו שיפוטי המורה לו למסור פרטים אודות המשתמש לכל צד שלישי.

אחריות המשתמש

המשתמש מסכים כי הוא בלבד ישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו בגין השימוש באינפורמציה הרשומה באתר, לרבות צד שלישי.

זמינות האתר

החברה מתחייבת לטפל ולתחזק את האתר כמיטב יכולתו, יחד עם זאת החברה לא מתחייבת כי השימוש באתר יהיה זמין בכל עת וללא טעויות או שכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן. כמו-כן אנו שומרים על הזכות להפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מוקדמת.

סמכות שיפוט

בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בהקשר לנושא התקנון לרבות תנאי השימוש בו וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם תהא סמכות שיפוט ייחודית לבית המשפט המוסמך בתל אביב. על תקנון זה ותנאיו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.

אנו מאחלים לכולם גלישה מהנה ויעילה

העגלה שלך