כל הכתבות מאת ליאת בלוך

Avatar
ליאת בלוך, דור חמישי לאיכרים בארץ ישראל, מגדלת שסק אורגני וביודינמי בבת שלמה

רשימת כתבות

אתגרים דומים, תקווה משותפת: מפגש ביודינמי של חקלאים משתי גדות הירדן

סמינר משותף לחקלאים ישראלים וירדנים, שנערך בירדן בסוף השבוע האחרון, הציג לחקלאים את עקרונות החקלאות הביודינמית, והראה להם איך אפשר גם לגדל מזון וגם להשאר חלק מהסביבה קרא עוד »