השילוש החברתי

שער גליון השילוש החברתי

גיליון 83 | ינואר 2023

'השילוש החברתי' הוא הרעיון הגדול היחיד של רודולף שטיינר שלא זכה להיות מיושם באופן מעשי. האם שטיינר טעה להבין את רוח
התקופה, או שמא הקדים את זמנו בהרבה יותר ממאה שנה? הייתכן שאנחנו עדיין עומדים על סיפה של מהפכה כוללת שבה השילוש החברתי
משחק תפקיד מרכזי?

גיליון 'השילוש החברתי' מתאר את התפיסה לסדר חברתי חדש, מסביר את היישומים של תפיסת השילוש החברתי במרחבים השונים וגם סוקר את הנעשה בימינו ברוח התפיסה שמבקשת להפוך את העולם לטוב יותר.

רשימת כתבות

העגלה שלך