קארמה - חלק א

שער גליון קארמה - חלק א

גליון 35 | מאי - יוני, 2015

מה שפועל בגורל האישי, מתוך הסדר העולמי, ככוח הגורל — הוא למעשה גדול האמנים, פלא, יועץ, חבר נאמן, תומך, מלווה, בעל חוכמה עילאית. בגורל האדם מתגלה במובן הרחב ביותר פעימת המטוטלת של ישות "אדם עולם — עולם אדם",
כשבהצטלצלות זו מובאות לידי שיח מתוך עמדה של חופש המרכז וההיקף של עצמיותי. מה שמצטלצל בשיח זה, הוא ישותנו השלמה בצורתה העמוקה ביותר — אהבה. וכשמכירים אנו ש"אדון הגורל" הינו רוח האהבה, יש ביכולתנו לרגעים להבין גם את עצמנו כהתגלות רוח זו. (אורי כהן, את אשר זרעת קצרת)

רשימת כתבות

העגלה שלך