מיכאל

שער גליון מיכאל

גליון 37 | ספטמבר - אוקטובר 2015

״תרבות טכנולוגית זו תובעת מהאדם בהירות ודיוק, אך גם מציבה בפניו אתגר.
נפש התודעה, בעלת האופי הסתוי־מיכאלי, מאירה באור ההכרה האינסופי לתוך עולם לוע הדרקון, החומרי, הסופי, החשוך.
בתרבות נפש התודעה, יכול האדם להתעורר למהות הרוחית של הוויתו; המפגש עם החומר, עם האלמנט הזר, מאפשר  התעוררות לעצמיותנו דרך ההתנגדות שמציב לנו החומר״ (מתוך מאמרו של אורי כהן, מי כאל?)

רשימת כתבות

העגלה שלך