רפואה רוחנית

שער גליון רפואה רוחנית

גליון 42 | יולי-אוגוסט 2016

מדע הרפואה המערבית, שמהווה שיקוף של
צורת המחשבה המטריאליסטית ששולטת בעולם במאות השנים האחרונות, תרם רבות
להעלאת תוחלת ואיכות החיים של האדם. הרפואה המערבית ה"קלאסית" ממוקדת בגוף
הפיסי, ולכן אנשים רבים, המחשיבים לא פחות את הנפש והרוח האנושית, מוצאים את
הרפואה הזו בלתי מספקת עבורם.

רשימת כתבות

העגלה שלך