לוגיקת הלב

לוגיקת הלב

התמסרות, השתקעות, ירידה מהקומה של הראש לקומה של הלב. על מדיטציה אנתרופוסופית דיאלוגית

עבודה פנימית, חינוך עצמי או מה שמכונה חניכה (התקדשות), כולם מושגים שמסמנים את כיוון ההסתכלות פנימה לתוך נפש האדם. הפניית ההסתכלות מתוך עולם חושים חיצוני – אל תוך עולם על-חושי פנימי דורשת פיתוח של אברי חישה חדשים, מיומנויות וכשרים חדשים.

הסתכלות כזאת פנימה מאפשרת לנו להשתחרר מחשיבה מופשטת, אינטלקטואלית או מהיגיון רגיל של הראש ומכוונת אותנו לכיוון הלב, לכיוון הרגש, לכיוון החוויה הפנימית, הידיעה הפנימית. זו של הלב. הקריאה העתיקה: "הו אדם, דע את עצמך" לא כוונה אל ידע אינטלקטואלי או תיאורטי כלשהו. זו הייתה ידיעה פנימית של התנסות וחוויה, ידיעת הלב!

יש הבדל, באם אני יודע משהו אודות הדברים, או אם אני יודע משהו מתוך הדברים עצמם. דוגמה מהיומיום תוכל להמחיש זאת: יש הבדל בין אם אני יודע תיאורטית את כל הפעולות הנדרשות על מנת לנהוג ברכב, אבל מעולם עוד לא נהגתי - כלומר אני יודע תיאורטית איך להכניס את המפתח, על איזו דוושה ללחוץ, איך לסובב את ההגה מתי להסתכל במראה האחורית וכו', אבל מעשית אין לי התנסות; לעומת אחרי שצברתי ניסיון. הידיעה הפכה למעין ידיעה פנימית, חוויה, הרגשה. אני יודע כעת בדיוק איך זה מרגיש להניע למרחקים גוף מתכת ששוקל מעל טון, במהירויות שונות, איך לשלוט בו ולעצור אותו וכו', אני יודע בדיוק איך זה מרגיש. אני יודע איך מרגישה תאוצה ואיך מרגישה בלימה.

מהדוגמה ברור שידיעה אודות הדברים היא בדרך כלל ידיעה של הראש, שבאה מתוך עולם החשיבה, הדימויים והזיכרון. לעומתה הידיעה מתוך הדברים יורדת קומה אחת פנימה אל תוך הנפש, לכיוון בית החזה ולכל הגוף. לתוך עולם החוויה הפנימית וההרגשה.

הירידה הזו לא פשוטה עבור רוב בני זמננו, שמבלים את מרבית חיי הערות שלהם בקומת הראש. כי בידע האינטלקטואלי ביססנו את תחושת הקיום שלנו. החשיבה האינטלקטואלית-חומרית היא עוגן הקיום של האדם המודרני. לכן לשחרר את העוגן הזה ולרדת קומה - משמעו לצאת מאזור הנוחות והביטחון ולצעוד אל הלא נודע, אל המוטל בספק, אל הלא ניתן להוכחה וכו', במילים אחרות, אל הלא ניתן לתפיסה בחושים החיצוניים. כל עוד לא פיתחנו אברי חישה פנימיים, חדשים, באמצעותם נוכל להתמצא בקומת הלב והרגש, יישאר עבורנו עולם פנימי זה לא נגיש, בגדר סוד כמוס.

המילה השתקעות, מרמזת על אותה ירידת קומה מהראש אל הלב. על ההסכמה לוותר ולו לכמה רגעים על העוגן האינטלקטואלי-חומרי ולהתמסר לעולם פנימי חדש ולא מוכר כדי לחפש בו עוגן חדש נפשי-רוחי.

דרך המדיטציה

הדרך להשתקעות פנימה היא דרך המדיטציה. כיום ישנם סוגים רבים ומגוונים של מדיטציה, רובם מכוונים ליצירת שקט פנימי, כדי להתמודד עם הכאוס שנוצר בנפש האדם שאיבדה עצמה, שמסרה עצמה באין אונים לעולם החושים החיצוני.

מתוך התפיסה האנתרופוסופית, שלווה פנימית היא רק תנאי מקדים, היא ההתחלה של המדיטציה ולא היעד שלה. לפי שטיינר המדיטציה היא לא אחרת מאשר דיאלוג עם עולם הרוח, ומאחר שבעולם הרוח הכול מהותי, אז זהו בעצם דיאלוג עם מהויות או דיאלוג עם ישויות על חושיות.

כיצד ניתן לדמיין לעצמנו דיאלוג שכזה?
בעולם הרגיל דיאלוג מתנהל כך: כאשר אני מדבר עם אדם אחר, התשובה שלו תבוא אליי מבחוץ. בדיאלוג עם עולם הרוח, כאשר אנסה לדבר עם אלוהים או עם ישות רוחית אחרת, זה יהיה מגוחך לצפות שהתשובה תבוא מבחוץ. עולם הרוח לא דובר עוד אל האדם מבחוץ, אלא מתוך עולמו הפנימי, מתוך מעמקי נפשו.

אם כן, אדם הרוצה להיכנס לדיאלוג עם עולם הרוח, ראוי שילמד להכיר את עולמו הפנימי, כי רק משם יבואו התשובות. עליו לטפח ולפתח עולם פנימי זה כדי ללמוד למשל להבדיל בין קולו הפנימי העצמי לבין קולות זרים בתוכו. בלי הבחנה כזו, כיצד יוכל לדעת האם התשובה שקיבל היא קולו העצמי או קול זר? דיאלוג פנימי שכזה, יש לו חוקיות משלו, לוגיקה משלו, אבל לא לוגיקה אינטלקטואלית - מופשטת, אלא לוגיקת הרגש, או לוגיקת הלב.

ניתן לחלק את הרגשות לשלוש קטגוריות כלליות:

רגשות נמוכים – נקראים כך, כי הם קשורים יותר לגופים הנמוכים של האדם, הפיזי והאתרי ולכן גם הישרדותיים יותר. לכאן משתייכים דחפים, תשוקות ויצרים. זוהי קטגוריה לא מובהקת של רגשות.

רגשות רגילים – כל מה ששייך לאסטרלי שבאדם. כאן נמצאות כל האמוציות, הסימפטיות והאנטיפטיות.

רגשות (גבוהים) נשגבים – כל מה ששייך בעצם לעולם גבוה יותר, לאני של האדם, כאן נמצא רגשות שהם מעבר לאגו. למשל: אמפטיה, חמלה, מחילה, אהבה.

יש לציין שזוהי חלוקה כללית ביותר ואין בה כדי לכסות את מלוא מגוון הרגשות של האדם, אם כי כל רגש נוסף שנחשוב עליו, נוכל לשייכו באופן סכמתי לאחת הקטגוריות.

כעת נתבונן בקצרה בחוקיות של עולם הרגש. ונסקור כמה עובדות שיהיו נכונות עבור מרבית הרגשות של האדם:

  1. כאשר הרגש מודחק, הוא נעלם מהתודעה של האדם והשפעתו על האדם מתחזקת. לעומת זאת כאשר הרגש עולה לתודעה (מוחצן), השפעתו נחלשת. לכן גם ידוע שיש לעבד רגשות ולא להדחיק אותם, כדי שלא יפגעו בבריאות הנפשית-גופנית של האדם.
  2. לכל רגש יש רגש משלים. בדיוק כפי שקיימים צבעים משלימים. ירוק ואדום, כחול וצהוב וכו'. כך פועל גם העולם הרבגוני של הרגשות.
  3. אם נחצין רגש מסוים, ונשחרר אותו מתוכנו, כך שלא נרגיש בו עוד (קיימת טכניקה מדיטטיבית לעשות זאת), נגלה שהתפנה מקום בנפשנו ובאותו מקום יוכל להופיע רגש חדש, שלא היה לו מקום בתוכנו קודם לכן – רגש חדש זה יהיה המשלים של הראשון.
  4. גם את הרגש המשלים ניתן להחצין. ואז נגלה שבמקום שהתפנה בנפשנו, נחווה חוויה של התרחבות, שלווה ותחושה של איזון. זאת כאשר שני הרגשות שהוחצנו על ידנו נמצאים בעצם מחוצה לנו ומשלימים אחד את השני, באותו זמן תופיע בתוכנו חווית האיזון של שניהם.

כפי שאנו רואים, זוהי חוקיות שונה מחוקיות החשיבה. יחד עם זאת יש בה הגיון פנימי שיכול להיות מובן גם דרך החשיבה, ועוד יותר דרך ההתנסות. מתוך חוקים אלה, שהוצגו כאן באופן כללי ביותר ניתן לרמוז על הדרך המדיטטיבית שמאפשרת בעצם התמרה, טיהור והאצלה של העולם הרגשי שלנו, בעיקר האסטרלי אבל גם האתרי. התמרה של רגשות נמוכים לרגשות נשגבים.

לוגיקת הלב

הדרך הפנימית והטכניקה המדיטטיבית, שפותחה על בסיס הידע האנתרופוסופי, קיבלה את הכינוי הכללי לוגיקת הלב.

המדיטציה שמבוססת על לוגיקת הלב מכונה מדיטציה דיאלוגית (דיאלוג עם עולם הרוח). ובשלבים מתקדמים יותר מדיטציה זודיאקית (12 שלבים שמבוססים על גלגל המזלות - זודיאק).

במאמר זה קצרה היריעה מלתאר את שיטות המדיטציה השונות. מטרתו הייתה להציג אפשרות פרקטית של להביא את הרוח אל האדמה, כלומר להגשמה. כי אין די בידיעה שיש להתמיר רגשות של כעס ושנאה, לרגשות נשגבים של סבלנות וחמלה. ואין די בחזרה על המנטרה של שלום ואהבה... במיוחד היום יש צורך להציג פרקטיקה קונקרטית, כיצד לעבוד עם רגשות וכיצד להתמיר אותם, בכדי שהמנטרות האלו יהפכו למשהו אותנטי, להתנסות ולידיעה מתוך הדבר עצמו.

ליצירת קשר

למי שירצה להעמיק את הנושא ולשמוע עוד, או אף לקחת חלק בקורסים וסדנאות, ב-25.3. יפתח מחזור חדש של קורס מבוא ללוגיקת הלב ב-ZOOM. מוזמנים לפנות אליי: 052-5531155 / [email protected].

על עצמי: חזרתי לא מזמן מגרמניה, אחרי עשור. שם למדתי אנתרופוסופיה, תיאולוגיה ואיזוטריקה. אחרי הלימודים עסקתי בליווי רוחני ונפשי מתוך ידע האדם, הנחיית קבוצות והרצאות לקהל אנתרופוסופי והעברת קורסי התפתחות ומדיטציה על פי שיטת לוגיקת הלב.

תגובות

כתובת הדואר האלקטרוני שלך לא תפורסם. שדות החובה מסומנים *

*

העגלה שלך