אדם עולם – גיליון מס' 69 – יהדות ואנתרופוסופיה 2

בתוך הסערה האקוטית והכרונית סביבנו, בחרנו להקדיש גיליון זה לאנתרופוסופיה ויהדות – הזדמנות להתבוננות צלולה על מקורם של נושאים רבים שצפים ועולים בקונטראסט חריף של אור וצל בימינו: שאלת המשיח, שאלת קיומו של העם היהודי, שאלת הרפורמה של חז"ל – איך כל אלה משפיעים על חיינו כאן? באילו מופעים התגלגלו כל אלה לקיץ 2020? לזוויות שונות של הנרטיבים הרבים, הקדומים, המתעתעים והמסוכסכים המרכיבים את חיינו נדרשו אלישע אבשלום, רחל אליאור, שמעון לוי, יפתח בן אהרון, נועם שרון, אודי לוי, גיא פז, ישראל קורן, מיכל טל-יה, גלעד אלון, שאול חיים גרוס, סימונה חנוך ואחרים.

 35.00 כולל מע"מ

במלאי

העגלה שלך