חינוך וולדורף – השאלות הנפוצות ביותר
צילום: טל גליק

חינוך וולדורף – השאלות הנפוצות ביותר

הורים וסטודנטים הנתקלים לראשונה בחינוך וולדורף לרוב שואלים את אותן שאלות. בסדרת מאמרים, המתחילה בגיליון הזה, אנו ננסה לענות עליהן.

המאמרים פורסמו במקור במגזין אדם עולם, גיליונות 18 - 19, חורף אביב 2012

1. מה מיוחד בבית ספר וולדורף (אנתרופוסופי)?

הרושם הראשון שמקבלים מהנעשה בבית ספר יסודי ברוח חינוך ולדורף הוא של פעילות אמנותית מתמשכת: הילדים שרים, מנגנים, רוקדים, מציירים, רושמים, מציגים, מדקלמים ומפסלים ותוך כדי כך גם לומדים. מחברות הלימוד גדולות ומלאות צבע ומחליפות את ספרי הלימוד המקובלים כיצירה אמנותית של הילדים עצמם. כיתות הלימוד צבעוניות ואסתטיות, על הקירות תלויות יצירות אמנות של התלמידים והמרחב הבית ספרי מטופח. בבית ספר התיכון רואים ילדים עובדים בסדנאות מלאכה מגוונות, מעמיקים בתחומי ידע עיוניים ומבצעים פרויקטים אמנותיים וחברתיים. כמו כן אפשר להתרשם כי היחסים בין המורים לילדים חמים והקשר האנושי בין כל באי בית הספר חשוב ומטופח.

בית ספר ולדורף עובד מתוך הרעיון שכל ילדה וילד נושאים בקרבם עולם שלם, צבעוני ומגוון של כישרונות, יכולות ומתנות ושתפקיד התהליכים החינוכיים הוא לטפח, לעודד ולפתח עולם פנימי זה. כל מה שנעשה במהלך יום הלימודים הוא מעין תזונה נכונה – פיזית, נפשית ורוחנית – כדי שעולם פנימי זה יוכל להתממש ולהתפתח.

ההתייחסות לילדים היא מתוך פסיכולוגיה התפתחותית שרואה בילדות פרק חיים משמעותי וחשוב בפני עצמו. התהליכים החינוכיים שנעשים בבית הספר מכוונים למקום התפתחותי שבו נמצאים הילדים. בית ספר ולדורף מנסה אפוא להיות מקום שמתאים ומכוון לילדים ולמבוגרים השואפים ללוותם בדרכם. אווירת בית הספר, התהליכים הלימודיים, הקשרים בין המורים לתלמידים, הערכת התלמידים וכל שאלה חינוכית אחרת עוברים התפתחות במהלך השנים, וזאת במקביל להתפתחותם של הילדים עצמם.

2. במה שונה בית ספר וולדורף מבית ספר רגיל?

בבית ספר ולדורף יש ניסיון להתכוון להתפתחות הילד ולעבוד לאור פסיכולוגיה התפתחותית. המערכת הלימודית תומכת בילדים עצמם, בבריאותם, בשלמותם ובצרכיהם ואינה עומדת לרשות דרישות מערכתיות כאלו ואחרות. מחנכי בית הספר עושים מאמץ לכוון את דרכי ההוראה לילדים שעמם הם עובדים ולשלב ההתפתחותי שבו הם נמצאים. מכאן שפעמים רבות מבטאים תהליכי הלימוד פעילות יצירתית ואמנותית מלאת חיים ולא העברת ידע לשם עצמו. הלימוד נתפס כתהליך פנימי ואקטיבי, שרק הילד עצמו מסוגל לעשותו, ועל המורה לעורר וללוות תהליך זה.

באופן מוחשי יותר ניתן לראות כי בבית ספר ולדורף לא עובדים עם ספרי לימוד מקובלים, אלא לומדים את הנושאים העיוניים בתקופות לימוד מרוכזות של מספר שבועות, כאשר בכל תקופה יוצרים התלמידים "מחברת תקופה" - ספר לימוד אינדיבידואלי ויצירתי, אותו הם מכינים בעצמם. מחנכי הכיתות מלווים את כיתתם במשך שנים ארוכות ויוצרים במודע קשרים אנושיים חמים ותומכים עם תלמידיהם. הכיתה כקבוצה חברתית מטופחת באופנים שונים עם דגש על שיח והכרה הדדית. תהליכי הערכה הם אישיים, ללא השוואה ואין מבחנים וציונים מספריים עד לתיכון.

יש להדגיש כי תכנית הלימודים של בית ספר ולדורף אינה שונה בהרבה מתכנית הלימודים הנהוגה בבתי ספר ממלכתיים אלא שדרכי הלימוד, מתודות ההוראה, קצב הלימוד ופעמים רבות גם היחס לילדים, שונים. על פי חינוך ולדורף מרוץ תחרותי והישגי בגיל צעיר אינו תורם להתפתחות בריאה של ילדים, ולכן אין לזרז את התלמידים ואין לקחת חלק בהכנות בלתי פוסקות לקראת דבר מה שנמצא מעבר לתהליך החינוכי עצמו. בית הספר ולדורף מעניק לתלמידיו ומוריו זמן לתהליכי עומק וללימוד משמעותי וחוויתי ככל הדרוש להם, ועם זאת עומדים תלמידיו בכל הדרישות הלימודיות של משרד החינוך, החל מכיתה ד.

3. האם בתי ספר וולדורף מוכרים על ידי משרד החינוך?

למורים ולגננים שייסדו את חינוך ולדורף בארץ בסוף שנות השמונים של המאה הקודמת היה חשוב כבר בהתחלה לשלב אימפולס חינוכי זה במציאות החינוכית הקיימת ולהכיר בו כזרם חינוכי משמעותי שעשוי לתרום לכל ילד וילדה במערכת החינוך בישראל. לפיכך עמדנו תמיד בקשר עם נציגי משרד החינוך ועשינו מאמצים רבים להכיר בחינוך ולדורף, לזכות בתמיכה ממלכתית וציבורית ולאפשר לכמה שיותר ילדים לזכות בפירותיו של חינוך זה.

משנת 2016 הפך זרם חינוך ולדורך למוכר ורשמי על ידי משרד החינוך וכמעט כל בתי ספר ולדורף בארץ ורוב גני הילדים מוכרים על ידי משרד החינוך וזוכים לתמיכתו ומימונו. קיים הסדר מיוחד המעוגן בחוזר מנכ"ל המאפשר לבתי ספר ולדורף לעבוד בצורה חופשית מתוך הפילוסופיה החינוכית הייחודית ויישומיה. בתי ספר ולדורף מוכרים כבתי ספר ייחודיים, על יסוד עקרונות חינוך ולדורף.

4. מהי אנתרופוסופיה, וכיצד היא קשורה לחינוך וולדורף?

אנתרופוסופיה היא השקפת עולם ודרך התחנכות רוחנית מיסודו של רודולף שטיינר (1861 – 1925) שהיה מחנך, פילוסוף, מדען והוגה דעות. היא מכוונת לאנשים בוגרים שמעוניינים לקבל דרכה תוכן רוחני לחייהם וכן אפשרות להבנה מעמיקה של תהליכים באדם ובעולם. הרבה לאחר שהחל לדבר ולכתוב על האנתרופוסופיה פנו אל שטיינר וביקשו ממנו לייסד בית ספר על בסיס הפסיכולוגיה והבנת האדם שאותה הוא מייצג. שטיינר נענה לבקשה ובשנת 1919 הוקם בית הספר ולדורף הראשון בשטוטגרט שבגרמניה במסגרת מפעל לייצור סיגריות שנקרא "ולדורף-אסטוריה". בית הספר שירת תחילה  את ילדי הפועלים באותו מפעל. בתי ספר ברוח חינוך ולדורף התפשטו כבר בימיו של שטיינר לעוד מקומות בגרמניה, בשוויץ, באנגליה ובהולנד. כיום יש יותר מ-1200 בתי ספר ברוח זו בכל העולם.

השקפת העולם האנתרופוסופית אינה קשורה ישירות לנעשה בבית הספר ובגן, לא מלמדים אותה והיא לא נושא לשיחה עם ילדים. היא משמשת להשכלת מורים ולפיתוח כישורים ומיומנויות במסגרת הכשרת המורים ברוח חינוך ולדורף. היא גם הבסיס הפסיכולוגי שעליו נשענות מתודות ההוראה ושדרכו מנסים להבין את הילד והתפתחותו בבתי ספר ולדורף.

השם "בית ספר אנתרופוסופי" או "חינוך אנתרופוסופי" יכול להטעות משום שאנו מקפידים לא לערב השקפות עולם ורעיונות רוחניים עם הנעשה והנלמד בבתי הספר.

5. אילו ילדים לומדים בגני ילדים ובבתי ספר של חינוך וולדורף?

בגנים ובבתי ספר ולדורף לומדים ילדים רגילים שהמשותף להם הוא שהוריהם ו/או הם עצמם רוצים לעבור את ילדותם באופן מלא עניין ובהנאה ולהיות במסגרת לימודית שמתאימה לצורכיהם ושנותנת תשובה התפתחותית ואנושית לשאלותיהם העמוקות. מעבר לכך קשה למצוא מכנה משותף לתלמידי בתי ספר ולדורף. בגנים ובבתי הספר ברחבי הארץ נמצאים ילדים מרקע תרבותי וחברתי שונה, מדתות שונות, יהודים וערבים.

גנים ובתי ספר ולדורף לא עושים מבחני קבלה לקבלת ילדים, לא בודקים את יכולותיהם במישור זה או אחר ולא מכוונים את ההרשמות לסוג אוכלוסייה מסוים. כל ילד ללא הבדל של מין, גזע, דת, תרבות או מעמד מוזמן להירשם למסגרות של חינוך ולדורף. בתי הספר מקיימים לרוב פגישת היכרות עם הילד והוריו שמיועדת לראות אם ההורים והילד רוצים את אופי חינוך ולדורף ומתאימים לגישה חינוכית זו.

לעתים קרובות אין מקום בגן או בבית הספר באזור המגורים של המשפחה המעוניינת. חוסר המקום נובע מהביקוש הרב. אנו ממליצים לרשום את הילד כבר בגיל הצעיר לגן ולדורף, כך שדרכו החינוכית תתחיל בגיל צעיר ותהיה שלמה יותר.

6. האם בית ספר וולדורף יקר יותר מכל בית ספר אחר?

לא בהכרח. המציאות כיום היא שהורים משלמים עבור ילדיהם תשלומי הורים גבוהים בעבור הלימודים בגן או בבית ספר ולדורף במקומות מסוימים. הדבר אינו קשור ישירות לרוח החינוכית או לשיטות ההוראה והלימוד אלא לכך שחלק מהגנים ובתי ספר ולדורף אינם מוכרים באופן מלא על ידי משרד החינוך, ולכן מקבלים רק חלק מהמימון לו זוכים רוב תלמידי ישראל (כמו בהרבה מבתי ספר אלטרנטיביים אחרים וגם בחלק מבתי הספר של הזרם החרדי). במקומות שבהם בתי ספר ולדורף הם ממלכתיים, פוחתים תשלומי ההורים באופן ניכר.

סיבה נוספת לתשלומי ההורים עבור הלימודים בית הספר, גם בבית ספר ולדורף ממלכתי, היא שבתחומי אומנות ויצירה יש לחלק את כיתות הלימוד לקבוצות יותר קטנות, ומכאן שיש צורך ביותר מורים.

בתי ספר מסוימים רוצים לתגמל את המורים בעבור עבודות נוספות שאינן מתוקצבות על ידי משרד החינוך כמו הכנת תכניות לימודים, עבודה על מתודות הוראה, שיחות על התפתחות בית הספר, הוראה של מורים לעתיד וכדומה. במקרה זה ההורים אינם משלמים תשלומי הורים אלא תורמים מרצונם לעמותת הורים שהם מקימים ומתפעלים לטובת היוזמה החינוכית.

7. האם מלמדים בבתי ספר ולדורף את תוכנית הלימודים של משרד החינוך?

בבתי ספר ולדורף בארץ מלמדים – בקווים עיקריים - את אותה תכנית לימודים של משרד החינוך, בייחוד בתחומי תכנית הליבה. לעתים יש שינויים בקצב הלימוד ובדרישות הלימודיות ולעתים בסדר של נושאי הלימוד, שינויים שנובעים מהפסיכולוגיה ההתפתחותית שעומדת בבסיס חינוך זה. השוני הגדול אינו בתכניות הלימודים (מה?) אלא במתודות ההוראה (איך?) - באקלים הבית ספרי, בשיטות ההערכה וברוח החינוכית. אותם נושאי לימוד שנלמדים בכל בית ספר יסודי נלמדים באופן אמנותי, מלא דמיון ורגש ועם דגש על פעילות, תנועה, משחק ויצירה. התלמידים מכוונים לעבר לימוד משמעותי וחווייתי והם אינם נבחנים ואינם מקבלים ציונים על עבודתם.

בכיתות בית הספר התיכון לומדים באופן רחב ואינטגרטיבי, כאשר כל נערה ונער עוברים מסלול של יצירה בסדנאות, התנסויות אמנותיות בתחומים שונים ותהליכי לימוד עיוני שמבוסס על חשיבה, עבודה אישית ושיחות בקבוצה. עם זאת ניגשים תלמידי בית ספר ולדורף למבחנים ארציים ואזוריים המקובלים במערכת החינוך ולמבחני בגרות בחטיבה העליונה ועוברים אותם לרוב בהצלחה.

8. איזו הכשרה צריך לעבור מורה בבית ספר וולדורף?

אנו שואפים שמורינו יהיו בעלי הכשרה הן ביסודות חינוך ולדורף והן בדרישות מערכת האקדמית הרגילה. הכשרת המורה ברוח חינוך ולדורף עומדת על ארבעה יסודות עיקריים: העמקה בפסיכולוגיה ההתפתחותית של שטיינר, התבוננות בילדים והכרתם, הכשרה אמנותית רב תחומית והתנסות מעשית אינטנסיבית. ההכשרה נמשכת שלוש עד ארבע שנים. ישנם שני מסלולי לימודים אקדמיים המשלבים לימודי חינוך ולדורף עם תואר ראשון ותעודת הוראה: במכללת דוד ילין בירושלים:

https://www.dyellin.ac.il/bed/elementary_ed_waldorf#3412988

ובסמינר אורנים בטבעון:

https://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/walldorf/pages/default.aspx

הכשרות אלו פונות גם לבעלי תואר ראשון או שני הרוצים לרכוש תעודת הוראה וגם למורים בפועל הרוצים להשלים הכשרת ולדורף.

המטרה של הכשרת מורים וגננים ברוח חינוך ולדורף אינה רכישת ידע או עקרונות מופשטים אלו או אחרים אלא הכשרת האדם במובנים העמוקים ביותר, זאת כדי לסייע לו לעבוד באופן המכוון ביותר לילדים עצמם. אנו מדברים על תהליכי שינוי והתפתחות אישיים, על עיבוד עולם הרגש על ידי תהליכים אמנותיים ועל השראה מעולם מחשבות רוחני בנוגע לשאלות חינוכיות ואנושיות. מחנך טוב הוא אדם שמסוגל לעשות תהליכים אישיים עם עצמו, להכיר את עצמו ולעבור התפתחות בכל שיעור, תקופה או תהליך לימודי, איכויות שאנו מנסים לעודד בהכשרה.

9. האם ניגשים תלמידי בתי ספר וולדורף למבחני הבגרות?

תלמידי בית ספר ולדורף בבתי הספר התיכונים בארץ ניגשים למבחני הבגרות ועוברים אותם לרוב בהצלחה. בגיל זה, כיתות י עד י"ב, אין בית הספר כופה על תלמידיו לגשת לבחינות הבגרות אלא משאיר החלטה זו בידיהם. עם זאת בבית הספר מתקיימים לימודים לקראת בחינות הבגרות.

בחטיבה העליונה של בית הספר יכולים פירותיה של הדרך החינוכית שעשו הנערות והנערים עד כה לבוא לידי ביטוי באופן ממשי, בין השאר מדובר על הצגות גדולות של הכיתה כולה, על פרויקטים אמנותיים בתחומי המוזיקה והעיצוב, על מעורבות חברתית והתנדבות במקומות שונים בארץ ועל פרויקטים לימודיים שמשלבים בין לימוד עיוני מעמיק ובין תחומי אמנות, עבודות עיוניות ועוד. חשיבותם של תהליכים אלו והזמן המוקדש להם אינם מאפשרים לתלמידי בית הספר להרחיב את לימודי הבגרות למספר יחידות גדול. לפיכך מגיש בית הספר את תלמידיו לבגרות מלאה, אך מינימלית מבחינת היקפה, תעודת בגרות המאפשרת כניסה ללימודים אקדמיים.

10. האם בוגרי בית ספר וולדורף מסתדרים ומצליחים בחיים לאחר בית הספר?

בית הספר ולדורף הראשון הוקם בשנת 1919 ובמדינות רבות באירופה ובארה"ב קמו בתי ספר נוספים בשנות העשרים של המאה הקודמת. לאחר יותר ממאה שנות ניסיון, עשרות אלפי בוגרים ומחקרי בוגרים מארצות שונות ניתן לומר כי בוגרי בית ספר ולדורף מתמודדים בהצלחה – לפי הקריטריונים המקובלים – עם משימות החיים השונות. במדינות אירופה ובארה"ב שיעור הבוגרים שממשיך ללימודים גבוהים עולה בהרבה על השיעור הממוצע, וכך גם שיעור המסיימים לימודים והממשיכים לתארים מתקדמים. התפלגות המקצועות שבוחרים בוגרי ולדורף דומה ברוב המחקרים להתפלגות הרגילה בארץ שבה נערך המחקר.

בארץ נערך עד כה מחקר אחד על בוגרי בית ספר ולדורף, והוא מראה כי הם מתמודדים בהצלחה עם אתגרי החיים בישראל לאחר בית הספר: בשנת השירות, בשירות הצבאי ובלימודים אקדמיים.

נתון נוסף חשוב הוא שרוב רובם של בוגרי חינוך ולדורף שולחים את ילדיהם לגנים ולבתי ספר ברוח חינוך ולדורף.

לקריאת המשך המאמר, עם תשובות לשאלות נוספות בנושאים כמו גני וולדורף, מקומן של האמנויות, ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך וולדורף, לימודי מדעים בחינוך וולדורף ועוד - לחצו כאן

למאמרים נוספים בנושא חינוך וולדורף באתר אדם עולם>>

לגרסת המגזין לחצו >> גיליון 18 חינוך וולדורף - השאלות הנפוצות ביותר גלעד גולדשמידט

תגובות

כתובת הדואר האלקטרוני שלך לא תפורסם. שדות החובה מסומנים *

*

3 תגובות

  1. מוריה רוקח

    שלום, הבנתי שיש כמה סוגים של חינוך אנתרופוסופי, אולי לא בארץ ורק בחו"ל ובכל זאת אשמח מאוד לקבל מידע על הסוגים השונים ומידה ויש לכם. תודה!

מתעניינים בחינוך אנתרופוסופי?

הירשמו וקבלו חינם גישה ל14 מאמרים נבחרים ממגזין אדם עולם!

העגלה שלך