פרסום באדם עולם

פרסום באדם עולם

הפרסום האיגרת מתחלק לשנים:

פרסום באתר האיגרת ופרסום בדיוור היומי שנשלח למכותבים.